EU PROJEKTI

Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu 

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
Partner projekta: Horvat turizam – putnička agencija d.o.o.

Kratki opis projekta:
Projekt će pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivoj skupini nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada.
Horvat turizam – putnička agencija d.o.o. zajedno će s nositeljem projekta Učilištem Ambitio razviti nove programe osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga te ih provesti za nezaposlene osobe mlađe od 30 godina iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije koje su ciljne skupine u ovom projektu. Ciljana skupina će, osim nužnih stručnih kompetencija i praktičnih vještina, steći i neke opće osobne kompetencije i meke vještine, kao što su komunikacijske vještine, multikulturalna kompetencija, osnovna informacijska, digitalna i višejezična pismenost, proaktivni stav, profesionalno  ponašanje i gostoljubivost, čime će se ujedno povećati i njihova konkurentnost na tržištu rada te otvoriti nove mogućnosti njihovog zapošljavanja.

Cilj projekta:
Razviti tri nova inovativna programa osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga te provesti programe za pripadnike ciljane ranjive skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina s ciljem stjecanja stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina koje će doprinijeti njihovoj lakšoj integraciji na tržište rada.

Ukupna vrijednost projekta: 991.253,83 kn
Ukupna EU bespovratna sredstva: 991.253,83 kn
Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 26. ožujka 2019. do 26. rujna 2020. godine.

Više detalja možete pronaći na mrežnoj stranici projekta.

 

Novi instruktori rekreativnog jedrenja na dasci, rekreativnog jedrenja i rekreativnog kajakaštva i kanuinga:

    

   


3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
Partneri projekta:
1. HORVAT TURIZAM PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.
2. PUSTARA VIŠNJICA d.o.o.
3. POLO LINE d.o.o.
4. AMBITIO SANA d.o.o.

Kratki opis projekta:
Svrha ovog projekta je pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivim skupinama 25- i 54+ da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada.
Projekt daje izravan odgovor na društvene potrebe ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja za veću zapošljivost. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji koji će biti aktualni i povezani s potrebama tržišta rada te usklađeni s potrebama ranjivih skupina. To će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim.
Prva ciljna skupina – pripadnici ranjivih skupina 25- i 54+ bit će uključeni u njima prilagođene programe osposobljavanja za turističke domaćine. Osim stručnih kompetencija, ranjive skupine steći će i neke opće vještine, kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost. Time će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, a tijekom obavljanja prakse povezat će se i s poslodavcima.
Druga ciljna skupina – nastavnici i mentori bit će uključeni u njima prilagođen program usavršavanja u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama. Time će steći dodatne kompetencije za poučavanje ranjivih skupina i povećati osobne kapacitete u inovativnom pristupu poučavanju.

Cilj projekta:
Cilj projekta je povećati zapošljivosti 50 nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina putem inovativnih, tržišno opravdanih i na ishodima učenja utemeljenih programa osposobljavanja, vođenih i mentoriranih od strane profesionalnih, educiranih i visokokvalificiranih stručnjaka turističko-ugostiteljskog sektora.

Ukupna vrijednost projekta: 1.953.931,36 kn
Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.953.931,36 kn
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 10. travnja 2018. do 9. travnja 2020.

Više detalja možete pronaći na mrežnoj stranici projekta.

        

 

Prvi domaćini u turizmu:

Domaćini/ice smještajnih kapaciteta

  

Domaćini/ice broda

Domaćini/ice turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

vrh stranice