Usluga  Cijena po danu-HRVATSKA Cijena po danu-ŠPANJOLSKA  Cijena po danu-GRČKA Cijena po danu-OSTATAK MEDITERAN Period Opis usluge
SKIPER 150,00 € 220,00 € 200,00 € 200,00 € SEZONA 2020 skiperaža
SKIPER last minute 175,00 € 230,00 € 210,00 € 210,00 € SEZONA 2020 skiperaža, buking usluga skipera na dan plovidbe
SKIPER luksuzne jahte 160,00 € 220,00 € 200,00 € 200,00 €  SEZONA 2020 skiperaža
katamarani =>45 ft
jednotrupci =>50 ft
motorne jahte =>40 ft
HOSTESA 115,00 € 150,00 € 140,00 € 150,00 € SEZONA 2020 doručak, ručak, čišćenje soba i toaleta
HOSTESA luksuzne jahte 135,00 € 150,00 € 140,00 €
150,00 €  SEZONA 2020  doručak, ručak, čišćenje soba i toaleta
katamarani =>45 ft
jednotrupci =>50 ft
motorne jahte =>40 ft
KUHAR 150,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € SEZONA 2020 doručak, ručak, večera, čišćenje kuhinje, kupnja prema potrebi
KUHAR luksuzne jahte 160,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €  SEZONA 2020  doručak, ručak, večera, čišćenje kuhinje, kupnja prema potrebi
katamarani =>45 ft
jednotrupci =>50 ft
motorne jahte =>40 ft
ISPORUKA - JADRANSKO MORE 2,00 €/milja + autobusna karta     2,00 €/milja + autobusna karta SEZONA 2020 od točke A do točke B, najkraćom rutom
ISPORUKA IZVAN JADRANSKOG MORA 3,00 €/milja + operativni troškovi     3,00 €/milja + operativni troškovi SEZONA 2020 isporuka brodova po cijelom svijetu od točke A do točke B, dva skipera na brodu
MORNAR 90,00 €     100,00 € SEZONA 2020 pomoć skiperu, jedrenje, sidrenje, isplovljavanje
SKIPER INSTRUKTOR 200,00 €     220,00€ SEZONA 2020 usluga edukacije, škole jedrenja i/ili upravljanja plovilom

*navedene cijene su izražene bez PDV-a

vrh stranice